Dillturm

Der Wehrturm gehörte zur ehemaligen Stadtbefestigung
Dillturm; Foto: Peter Patzwaldt

Mit dem Graben- und dem Köppelturm (im nordwestlichen Stadtgebiet) gehörte auch der Wehrturm an der Dill mit zur ehemaligen Stadtbefestigung. Noch heute sieht man in seiner Umgebung die Reste der alten Stadtmauer, deren Bau man zwar schon 1580 begonnen hatte, die aber nach vielen Unterbrechungen wegen Geldmangels erst 1620 fertiggestellt werden konnte.

Dilltoren van 1597 – Im Zwingel

Samen met de Graben- en de Köppelturm (in het noordwesten van de stad) behoorde ook de verdedigingstoren aan de Dill tot de vroegere versterkingswerken. Ook nu nog vindt men in de omgeving restanten van de oude stadsmuur, waarvan de bouw weliswaar al in 1580 begon, maar na vele onderbrekingen wegens geldgebrek pas in 1620 kon worden voltooid.

Dillturm Tower from 1597 – Im Zwingel

Together with the Grabenturm and Köppelturm towers (in the north-west of the town), the defence tower on the River Dill formed part of the town’s former fortifications. Even today, the remains of the former town wall can be seen around the tower. Work on this wall began back in 1580 but it was only completed in 1620 after multiple interruptions due to financial shortages.